Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски

Анотация: 

В книгата са засегнати основни теми и въпроси свързани със специфичните моменти от развитието на детската психика. Кратко, достъпно и ясно са описани методите, които ще улеснят и подпомогнат всеки родител да премине този дълъг, но и сладък път на общуване с детето.
За описание и характеризиране на тези моменти ще се обърнем към теориите и опита на едни от най-ярките личности в сферата на педагогиката и психологията - Мария Монтесори, Януш Корчак, Антон Макаренко, Ерик Ериксон, Лев Виготски. Всички те са светила в световен мащаб и радетели за детското развитие и щастие.
Някои от най-важните въпроси, които се разглеждат в книгата, са:
Как родителите да помагат адекватно във всички периоди от развитието на детето;
Как в умението им да обичат да се включи и способността да разбират детския език, детските желания и постъпки;
Как най-точно да организират пространството на детето;
На какъв етап да включват различните видове дейност;
Как детето хармонично да развие всичките си способности;
Как родителите да се научат да разбират своите деца, да решават трудните проблеми и да направят общуването с децата приятно и полезно.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2016
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt