Средновековни философи. Част първа

Сборник
Анотация: 

Предлаганият сборник съдържа някои от най-представителните съчинения на средновековната философия. Те може би не я характеризират в пълнота, но достатъчно убедително очертават нейния профил. Главното достойнство на тома е, че в него са включени само цялостни текстове. Това дава възможност той да бъде ползван не само като необходима основа за обучението по средновековна философия - каквото е неговото пряко предназначение, - но и да се впише в по-общ културен контекст, да получи независимост в интелектуалния хоризонт, включващ тази ментална епоха като градивен момент на философската нагласа.
Една част от публикуваните съчинения вече са се появили на български език, но в недостатъчни тиражи, неполучили при това достатъчно широко разпространение. Други от тях се представят тук за пръв път. Убедени сме, че включването им в един том прави възможно откриването на връзки, структурно важни за европейското философстване, които се изплъзват при възприемането им поотделно.
Надяваме се, че този том няма да се окаже последен, а удоволствието от срещата със средновековната менталност ще получи и нови такива етапи на движението към нейните постижения.
Цочо Бояджиев Георги Каприев

Език: 
Български
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран