Брайлово ограмотяване и мултиграмотност

Анотация: 

Тази книга е посветена на 200 години от раждането на създателя на релефно-точковото писмо Луи Брайл (1809- 1852 г.)

Език: 
Български
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
София
Страници: 
193
ISBN: 
978-954-9443-34-
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран