Парламентарната система в България

Институционални проблеми на прехода
Анотация: 

Парламентарната система в България е политическият механизъм, който изгражда политическите и икономически отношения в периода след 1989г.
Авторът изследва механизмите на парламентарното управление в Народното събрание на Република България, заложени в Конституцията от 1991.
Парламентарното представителство и ефективността на институциите, са проблеми не само на българския преход, а и на развитите политически демокрации. Намирането на специфично българските проблеми и съотнасянето им с водещите тенденции е една от задачите на българската политология.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1998
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt