Правото на Съвета На Европа

Към общоевропейско правно пространство
Анотация: 

Правото на Съвета на Европа предлага ясна и прецизно очертана картина на средствата, които Съветът на Европа използва за постигането на своята цел - обединяването на демократичните държави на Европа около споделените ценности и в частност около общото за всички тях право. Това е първото цялостно изследване на правото на Съвета на Европа от създаването на организацията през 1949 г. до наши дни.
Разработените в изследването теми включват основните документи, определящи работата на Съвета, инструментите, които той използва, за хармонизиране на правото в 46-те страни членки, както и ролята му в изграждането на общоевропейско правно пространство.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран