Списание “Звук и светлина“ - Проект „Активно включване в информационното общество“

EEA_GrantsНа 28.10.2013г. имах удоволствието да участвам в Пресконференция на фондация „Хоризонти“ по повод стартирането на проект „Активно включване в информационното общество“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Възможността да бъда част от събитието се основава на дългогодишното ми приятелство с незрящи. Споделям по-важното от разговора ми с ръководителя на проекта Пенка Христова, член на Управителния съвет на фондацията.

Защо и как се стигна до разработването на проекта?
Фондация „Хоризонти“ още при учредяването си определи за свой основен приоритет въвеждането на информационните технологии в помощ на хората със зрителни увреждания. От тогава до днес реализирахме успешно над 20 проекта в това направление. Получихме и високата награда от Microsoft за разработване на синтезатор на българска реч, известен като „Гергана“, който е широко ползван от незрящите. Същевременно постоянна наша грижа остава осигуряването на кадрова и финансова стабилност на организацията. В случая финансиращата Програма предоставя много добри възможности за изграждане на организационен капацитет на НПО.

Какви са целите на проекта и чрез какви дейности ще ги постигнете?
Проектните ни цели са добра среща между приоритета на Програмата – повишаване капацитета на НПО, и споделените по-горе приоритети на нашата организация. Конкретно целта е повишаване на капацитета на фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи. За постигането й сме планирали следните основни дейности: разработване на нов атрактивен интернет Сайт, съобразен с изискванията за достъп на незрящите и с актуалните уеб-технологии за интеграция и комуникация със социалните мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn и др.). Ще изградим също уеб базирани регистър на потребителите и електронен каталог. Регистърът ще оптимизира работата с целевите групи и ще допринесе за
по-ефективната комуникация с тях. Той ще бъде интегриран към сайта и ще дава възможност потребителите да се вписват и да проследяват ползваните от тях услуги.

Към момента електронната библиотека на организацията включва над 1600 заглавия научна и учебна литература. Новият уеб-базиран електронен каталог ще улесни читателите и персонала на фондацията. Ползвателите ще могат да заявяват и свалят желаните от тях електронни заглавия директно чрез своя профил в сайта на фондацията.
За да се постигне всичко това в проекта е предвидено да бъдат проведени обучения на персонал и доброволци. Ще бъдат сформирани и работни групи за реализирането на дейностите, което ще даде и възможност на фондацията за непосредствен контакт със своята целева група.
За улеснение на персонала, доброволците и потребителите на фондацията ще бъдат изготвени помагала за работа с разработените по проекта нови софтуерни приложения.
В рамките на дейността по информиране и публичност са проведената пресконференция, изготвянето и разпространението на печатни материали и публикации и провеждането на заключителен семинар.
Водещият принцип е включване на целевата група на незрящите, особено на младите, тяхното ангажиране и участие на всички етапи на проекта.

Какви са вашите следващи стъпки за каузата на фондацията?
Смятаме, че е добре в дейността на фондацията да се утвърди практиката за включване на доброволци и постигане на по-непосредствен контакт с незрящите млади хора, с цел намиране на по-адекватен отговор на техните потребности. Някои от досега реализираните дейности ще бъдат продължени и усъвършенствани, като например, сканирането на научно-учебна литература, провеждането на обучителни курсове за компютърна грамотност, предлагане на асистентски, социални, консултантски и други услуги. За финансиране на нашата работа ще продължим да подобряваме своя капацитет чрез кандидатстване с нови проектни идеи по различните национални, европейски и други международни донорски програми.

Как могат желаещите да се включат в дейностите по проекта?
Проектът е отворен, всеки желаещ е добре дошъл. За връзка с нас може да ни намерите на тел. 0896 895 988, 0898 622 338 или да ни пишете на електронната поща horizontifondation@gmail.com. Изпълнението на проекта ще бъде отразявано и на сайта на фондация „Хоризонти“ – http://horizonti.bg.

Интервюто проведе доц. д-р Ваня Матеева от ИЕФЕМ – БАН
Статията е публикувана в сп. Звук и светлина, бр.11 от 2013г.

Категории: