Директен маркетинг

Концепции и творчески решения
Анотация: 

Книгата изследва концепциите и творческите решения в директния маркетинг - един различен от традиционния маркетингов подход начин за привличане и задържане на потребителите - с помощта на директно взаимоотношение с тях.
Днес директният маркетинг е навсякъде около нас: виждаме проявленията му, когато сутрин включваме телевизора и преглеждаме пресата, когато през деня получаваме безброй имейли и телефонни обаждания, както и когато проверяваме пощенската си кутия, прибирайки се от работа. И докато в нашата страна влакът на директния маркетинг набира скорост, машинистите му все още са принудени да предават от уста на уста как да го управляват. Няма да преувеличим, ако кажем, че в България отсъстват изследвания по темата. Задачата на настоящата книга е да допринесе за запълване на тази празнота.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt