За детето, училището и възпитанието

В диалог с педагози, с други научни и културни дейци
Анотация: 

Настоящата книга е своеобразен диалог, който си бях поставил за цел да се осъществи по време на прехода от предишния век и хилядолетие към новия Двадесет и първи век и Третото хилядолетие - не като директно поставени въпроси и следващи напълно адекватни на тях конкретни отговори от страна на педагози, други научни и културни дейци, а като инициирам техните разсъждения в по-свободен стил на мислене и изказ по три фундаментални за педагогическата наука и не само за нея проблеми, свързани с три основни, по преценка на редица изследователи съвременни феномени - Детето, Училището и Възпитанието.
Предлаганата книга, структурирана в съответствие с първоначалния ни замисъл като последователност за диалог, относно феномените - "Дете", "Училище", "Възпитание", излиза по две основни съображения. Първото е, че редица познати - някои колеги, други научни и културни, просветни и обществени дейци, учители и родители ме посъветваха трите диалога, с около 50 участници, намерили отражение в повече от десетина източника, (с умишлено съхранени някои повтарящи се при нас и участниците отделни моменти и акценти) да бъдат систематизирано представени и направени достояние за възможно по-удобното им и по-рационално ползване както при научно-изследователската работа, така и във възпитателно-образователния процес и дейност. Второ, логично бе след осъществяването на инициативата ни като замисъл за провеждане на диалозите по тези толкова актуални теми и проблеми, свързани с непреходни по важност, а и със засилваща се в стратегически план и перспектива значимост в началото на Нов век и Ново хилядолетие феномени - "Дете", "Училище", "Възпитание", повтарям - логично бе да изведа някои акценти и изразя някои допълнителни съображения по отделни моменти и аспекти, засегнати от мен и участниците в диалозите. Това аз правя на края в "ЕПИЛОГ (за Детето, Училището и Възпитанието)", в който се дават и някои актуализации на данни и факти, в т.ч. за участниците.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt