Стил, стилистика и парламент

Анотация: 

Тази книга е от малкото български разработки върху родната парламентарна словесност и определено е единствената, чийто автор трудно би могъл да бъде обвинен, че интерпретира езиковите факти, воден от личния си вкус или от политическите си разбирания.
Анализът на съвременната българска езикова парламентарна практика е изцяло подчинен на принципа за безпристрастност. За тази цел от стенограмите на VII Велико народно събрание бе екстрахиран значителен корпус езиков материал и бе подложен на обработка чрез описаната в книгата нова методика. Резултатите са глотометрически релевантни и се потвърждават от направената анкета.
Книгата е предназначена за ученици, студенти и техните преподаватели, както и за всички, изкушени от ценностните аспекти на комуникацията.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран