Корпоративен гражданин

Печелившият бизнес
Анотация: 

Корпоративното гражданство е новото предизвикателство пред всяка компания в началото на XXI век. То способства за ефикасно решаване на важни обществени проблеми и същевременно създава нови възможности за увеличаване на печалбите на компанията, която го възприеме и неотклонно следва. Добрият бизнес днес е социално и екологично отговорен, но заедно с това тази негова отговорност се
оказва много добър бизнес.
Какво конкретно означава понятието корпоративен гражданин? Как да мотивираме хората, с които работим? Как да управляваме публичната си репутация? Как да реализираме безконфликтно бизнеса си? Какво изискват Европа и светът днес от всички нас? Как да печелим повече в условията на глобализация? Това са някои от основните въпроси, отговор на които читателят ще намери на страниците на тази книга.
Корпоративен гражданин. Печелившият бизнес ще бъде много полезна за бизнесмени, финансисти, мениджъри, акционери, политици, журналисти, служители в публичната администрация, преподаватели, студенти - за всеки, който се интересува от качеството на живот и от факторите, от които ще зависи личният му успех в близкото бъдеще.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран