Изборът

Глобално господство или глобално лидерство
Анотация: 

От автора на Големия провал, Извън контрол и Голямата шахматна дъска
Тази книга има отчасти прогностичен, отчасти препоръчителен характер. Нейна отправна точка е идеята, че протичащата в последно време революция в авангардните технологии и най-вече в сферата на комуникациите допринася за ускореното възникване на глобална общност на споделени интереси, чийто център е Америка. Но потенциалната самоизолация на единствената свръхсила може да въвлече света в ескалираща анархия, на която разпространението на оръжията за масово унищожение придават още по-зловещ облик. В ситуацията, в която Америка – в съответствие с противоречивите й роли в света – е призвана да бъде катализатор или на изграждането на глобална общност, или на глобален хаос, американците имат уникалната историческа отговорност да определят кое от двете ще се случи. Трябва да избираме между това да господстваме в света или да го ръководим.
Збигнев Бжежински е съветник на президента на Съединените Щати по въпросите на националната сигурност от 1977 до 1981 г. Понастоящем той е консултант към центъра за стратегически и международни изследвания и професор по външна политика на Съединените щати в университета “Джонс Хопкинс”, Вашингтон.
Всепроникващата глобализация и американското могъщество са централни реалности на съвременния свят и източник на най-трудните дилеми пред него. Глобалната взаимозависимост и повсеместното политическо пробуждане на човечеството спомагат за американската доминация, макар и да подхранват антиамериканска завист и да позволяват на враговете на Америка да се сдобият с все по-разрушителни оръжия. В тази сложна ситуация Америка трябва да направи исторически избор - заявява Бжежински, - да се стреми да господства над света или да го ръководи.
“Никой не разбира по-добре от Збигнев Бжежински взаимозависимостта между могъщество и принципност. Изборът е авторитетно ръководство в съвременната геополитическа ситуация и указание за това какво поведение следва да възприеме Америка в стремежа си да осигури мир и стабилност в бъдеще.”
Джими Картър
“В своя интригуващ и забележителен анализ на американската глобална стратегия Бжежински предлага завладяваща аргументация на идеята за лидерство чрез партньорство и ни напомня, че сътрудничеството, великодушието и търпението са ключови елементи на националната сигурност.”
Хавиер Солана
“Изборът е блестящ, ясен и проникновен анализ на съвременната глобална политика и на американската роля в нея. Бжежински убедително показва, че сигурността на Америка е неотделима от глобалната сигурност и може да бъде постигната само ако Съединените щати се ангажират с конструктивно лидерство на съвместното изграждане на световния ред.”
Самюъл Хънтингтън

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран