Неврология

Анотация: 

Учебникът има два основни раздела:
1. Обща неврология. В нея е включена описателната анатомия на нервната система, основните понятия за физиологията й, описание на основните функции (движения, сетивност, висши психични функции) и симптомите и синдромите на нарушенията им, независимо от причините. Споменати са накратко основните методи на изследване при ползване на различни техники.
2. Специална неврология. В този раздел са включени важни и често срещани заболявания, а именно: възпалителни, съдови, туморни, травмени,дегенеративни; в прибавка са описани епилепсия, нарушения в развитието на нервната система, неврози, главоболие. С дидактична цел отделно са описани болестите на периферната нервна система.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран