Елитът на прехода

Анотация: 

В настоящата книга се опитвам да обогатя изследваната проблематика за елита с други аспекти на поведението на елита в политическия живот, като този път ще имам предвид не само българския елит, а и елита изобщо - в миналото и настоящето.
Нямам намерение да анализирам подробно всички съществуващи в научното пространство концепции за същността на елита, а само най-важните. И най-вече ще се концентрирам върху изкристализиралата ми собствена представа за него и политическото му поведение.
Авторката

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран