Цели, стратегии и програми в маркетинга

Анотация: 

Тази книга е посветена на основните въпроси на управлението на маркетинга като сложен комплекс от дейности, който включва анализ и прогнозиране на потребителското поведение на купувачите, оценка на действията на конкуриращите производители, разработването, лансирането и придвижването на конкретен продукт, с цел да се удовлетворят потребителските потребности, при това по начин, по-добър от този на конкурентите.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt