Животът

Анотация: 

Предлаганата на читателите книга, посветена на „живота“, има повече антологичен характер и е насочена към изучаващите систематично на проблемите на философската антропология. Проблемът човешки живот е вълнувал философите от най-дълбока древност и независимо от това той си остава един от най-трудните и като реализация и като научно овладяване. Надявам се, че с тази малка книга за живота ще постави началото на по-мащабни научни занимания в областта на философската антропология.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран