Човекът-психология

Анотация: 

Книгата „Човекът — психология“, адресирана до учениците от горните класове, запознава читателите с основите на съвременната психологическа наука, показва мястото й в системата на другите науки за човека, разказва за методите на изучаване на човека.
Познавателните процеси (усещане, възприятие, памет, мислене и въображение), вниманието, общуването на личността, нейните особености — са разработените въпроси в книгата и затова тя може да послужи като помагало за факултативни занятия по психология.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1989
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран