Българската езикова политика

В светлината на теорията на книжовните езици : Цикъл лекции
Анотация: 

Предлаганият цикъл лекции, четени през последното десетилетие пред студенти филолози от Софийския университет „Св. Климент Охридски" и от извънстолични университети, е посветен на основни проблеми на езиковата политика и езиковата култура от гледище на съвременната социолингвистика. Читателят ще установи, че става въпрос за строго определени закономерности, без познаването на които не могат да се вземат правилни решения.
Книгата е предназначена за студенти, аспиранти, научни работници и за всички, които се интересуват от съдбата на съвременния български книжовен език. Тя е задължителен наръчник и за онези лица и институции, които управляват държавната езикова политика.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран