Слуховете

Най старото средство за информация в света
Анотация: 

Слухът е най-старото средство за информация. Изненадващо щеше да бъде, ако нямаше слухове. Тяхната поява обаче, се подчинява на една проста логика, която предполага наличието на някои структурни параметри. Тази книга дава примери за това.
Най-напред трябва да се отхвърли тезата, че слухът е невярна информация. В действителност, когато той се разпространява, никой не е сигурен дали слухът е верен или не, но във всеки случай именно за него се говори и именно в него вярват доста хора. Разпространението на един слух е свързано с вероятността да бъде верен, а не с истинността му. За да се провери един слух е необходимо да се извърши проучване, а то отнема много време и може да не даде резултат. Слухът е колективно вярване, което не чака проучване и присъда.
Слухът е нещо, което не е казано. И затова колкото по-малко се казва, толкова повече се умножават слуховете. В книгата има много примери за това.
За повечето хора думата слух означава нещо загадъчно, почти магическо явление. Анализът на речника, свързан с него, е показателен в това отношение: слухът се пуска, пълзи, лъкатуши, тлее, носи се. От физическа гледна точка това е изненадващо животно - пъргаво и неуловимо, което не принадлежи към нито едно познато семейство. Неговият начин на действие върху хората е близък до хипнозата - той очарова, прелъстява, разгаря страстите.
Основната идея на тази книга е, че това виждане е погрешно. Без далеч да са загадъчни, слуховете се подчиняват на една силна логика, която може да се раздели на отделни механизми. Днес може да отговорим по-добре на големите въпроси, които поставят слуховете. Как се зараждат, откъде тръгват те, защо се появяват в определен ден, в дадена група или дадено място? Освен това не бихме могли да анализираме явлението слух, без да говорим за използването им във всекидневието. Как се живее със слуховете, как се използват те, за какви цели, с какви очаквани или неочаквани резултати? И накрая: може ли слухът да бъде спрян?
Книгата разглежда всички тези и други въпроси, характеризиращи явлението слух.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран