Анатомия на властта

Анотация: 

Книгите на Джон Кенет Гълбрайт са сред най-четените от интелектуалния елит на съвременния свят. "Анатомия на властта" не прави изключение. Властта - едно от най-съкровените човешки въжделения - е подложена на безпристрастен и дълбок анализ. Разкрити са невидимите й структури, източници и инструменти, както механизмите за налагане на волевите решения на властващите, а също и онези механизми, които карат хората да изоставят своите и да приемат чуждите предпочитания.
Въпросът за тънкостите на властта не може да бъде изяснен с понятията на всекидневното съзнание, но той не е и отвлечен или езотеричен. Той не е тайна, в която могат да проникнат само посветените.
Гълбрайт ни предлага една форма на хуманитарни разсъждения, която не се стреми да изключи незнаещите, а да разшири нашите знания. Отстранената повърхностна тъкан разкрива пред погледа на читателя анатомията на властта и му дава усещането за една по-добра житейска ориентация.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран