Покажи ми как

Ръководство за родители на слепи и слабовиждащи деца в предучилищна възраст
Анотация: 

Това ръководство е третата преводна книга за родителите на зрително затруднените деца у нас. Книгата е.пряко адресирана към родителите, но тя е чудесно помагало в ръцете на консултантите на родителите, които са специалисти по ранно въздействие, ресурсни и пътуващи учители за интегрирано обучение в предучилищна възраст, студенти по педагогика на зрително затруднените и за детски учители, в чиито групи са интегрирани зрително затруднени деца.
Чрез ясен и достъпен език, авторката Мери Бренан предлага богато разнообразие от практически опит, тематично систематизиран в седем отделни глави. Всяка цел на обучението е придружена от практическа процедура. Родители и специалисти ще открият прости стратегии и техники на обучение, лесно приложими в разнообразни условия. Предвидените упражнения за развитие на речта са адаптирани към особеностите на българския език.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран