Демокрация и делиберация

Нови перспективи на демократичната реформа
Анотация: 

Тази книга е за това, как да се даде власт на хората при условия, в които те могат да мислят за властта, която упражняват. Тя е за това, как да се съвместят демокрацията и делиберацията.
Книгата е част от 2500-годишната история на опитите как по-добре да се адаптира демократичната идея, първоначално предназначена за население от няколко хиляди в гръцките градове-държави, към население от много милиони в съвременната мегадържава. Тя е за това, как можем да пренесем някои от положителните характеристики на малобройната, "лице срещу лице" демокрация, в широкомащабната национална държава.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран