Проект „Социален туризъм и практикуване на спорт при взаимодействие на младежи със зрителни затруднения и зрящи спортисти - доброволци” на Фондация „Хоризонти“, финансиран от Столична Община

loogo_sofia_evropeiska_stolica_na_sporta_2018logo-stolichna_obshtina Проекти за развитие на спорт и социален туризъм сред младежки общности – висши училища, младежи с увреждания, младежки спортни отбори в подкрепа „София – Европейска столица на спорта”.
Проектът е на стойност 2630 лв., като собственият финансов принос на фондация „Хоризонти“ е в размер на 330 лв.

Мероприятията ще се проведат през месец юли – 27ми и 28ми, както следва

 1. Тандемно колоездене за незрящи в две групи в дните 27 и 28.08.2022г.
 2. Семинар на тема „Адаптирани спортове за хора със зрителни нарушения - възможност за активен устойчив живот“
 3. Място на провеждане София, Банкя

  Екипът на фондация хоризонти, вземайки под внимание факта, че тази социална група е с намалена физическа активност и с ограничени възможности за спорт и туризъм, в последните няколко години непрекъснато търси възможности за мотивиране и активизиране на целевата група с цел достигане до подобряване качеството на живот и здравословното състояние.
  Целите на проекта са:

  1. Превенция на здравето и социалното изключване чрез спорт и туризъм за младежи със зрителни увреждания;
  2. Повишаване на здравната култура и физическата активност на младежи със зрителни увреждания;
  3. Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез създаване на условия за съвместен спорт и туризъм.

  Фондация „Хоризонти” работи изцяло в посока за социалната интеграция и адаптация на хората със зрителни увреждания. Физическата активност и спорта са алтернатива за постигане на резултати в посока пълноценно социално включване и преодоляване на изолацията на тази социална група. Втора стратегическа цел на програмата, както и избрания от екипа ни приоритет напълно съответстват на неотложните нужди на целевата ни група, а именно повишаване двигателната активност чрез организиране на спортни и туристически мероприятия, което да създаде условия за повишаване мотивацията за участие и спортния дух на незрящите младежи.