Атанас Далчев

Критически прочити
Анотация: 

Сборникът, посветен на Атанас Далчев, съдържа текстове от литературни критици, които са сред най-проникновените познавачи на неговото творчество, Събрани заедно, техните критически прочити представят възможно най-пълно удивителния духовен феномен Далчев.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран