Мит и литература (1)

Проблеми на типологията и поетиката на старогръцката литература до епохата на елинизма
Анотация: 

„Мит и литература“ е предназначена за преподавателите по литература, студентите и културните читатели, които проявяват интерес към старогръцката литература и се питат за исторически завършилото и за продължаващото да живее в нея. Особеното е, че за старогръцката литература в тази книга се мисли през призмата на определени теоретични въпроси, отнасящи се до естеството на литературата и културата. Основната амбиция на изследването е да дискутира принципа на литературното общуване в старогръцката културна среда, да го представи като нещо противоречиво, повтарящо характера на самата среда — традиционна и затворена, същевременно отворена, поставила началото на съвременното културно поведение от европейски тип.

Издание: 
Второ
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1998
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран