Гражданското общество и концепции за граждански контрол

Анотация: 

"Гражданското общество е съвкупност от демократично изградени държавни институции, независими граждански обединения и граждани с активни социални позиции, които толерантно защитават формите на собственост, личните свободи в икономическата, политическата, социалната и духовната сфера. Тази съвкупност не е определена от конкретна обща теория. Границите на толерантността не са природна даденост, а продукт на динамично нормативно регулиране между съперничещи си интереси и потребности."

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран