Всички "чудеса" в една книга

Анотация: 

СЕНЗАЦИИ: ИСТИНСКИ И МНИМИ
През последните три-четири десетилетия особено в печата на Запад нашумяха съобщения за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), за пришелци от Космоса, за чудовища на Земята и прочие. Макар и донякъде стихнали, подобен род съобщения се срещат и сега, но техният сензационен ефект все повече се притъпява от разкриващата се "проза" на реалните факти.
Като реакции на изобилствуващите съобщения за "чудеса" от различен вид се появиха редица интересни работи. Тук се отнася и предлаганата "Голяма книга на сензациите" (както гласи нейното подзаглавие) на известния журналист Хелмут Хьофлинг (ФРГ).
Налага се да поясним, че по същество "сензация" означава богата информация, невероятен факт или откритие. Обратният случай - когато липсва информация - се нарича (информационен) шум. Историята на науката и техниката е твърде богата с подобни сензационни събития особено през втората половина на нашия век. Ще припомним някои от тях, като ги градираме в последователността: изобретения; емпирични открития; открития, произтичащи от теоретични схващания, идеи и теоретични постижения.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1986
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран