Организирана престъпност

Анотация: 

Организираната престъпност е едновременно мит и реалност. Доскоро тя беше повече факт на литературата и изкуството и по-малко предмет на научни изследвания и законодателни решения. С глобализацията на престъпността тя се превърна в транснационален феномен от изключително значение за съвременното общество. Поради това борбата с нея е трудна и малко ефективна. Настоящата книга е опит да се разкрие генезисът, развитието и активността на престъпните организации в различни обществени сфери. Автономно се разглеждат проблемите за прането на пари и корупцията.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран