Теория на литературата

Основни понятия за гимназиалния курс
Анотация: 

Изданието, което държите в ръцете си, не е предназначено за определен Клас. То ще служи Като необходимо допълнение на всичко, Което се изучава в часовете по литература в гимназиалния Курс. Авторът си представя тази Книга Като винаги присъстващия втори учебник, придружаващ учебниците за девети, десети, единадесети и дванадесети Клас.
По тази причина и материалът тук е изложен съгласно вътрешната логика на литературната теория. Това, Което, струва ми се, е най-важната особеност на изложението, е неговата цялостност и системност. Много от въпросите се изясняват само в своята органична връзка с всички останали въпроси. Ето защо моята препоръка към всеки, Който се интересува от проблемите на литературната теория, за да има по-развити сетива. Когато изучава задължителния учебен материал, е да отдели време и да прочете тази Книга изцяло, макар и Като роман. Така той ще получи представа за цялостната система от въпроси и проблеми, с Които се занимава литературната теория, и по-правилно да разбира конкретните въпроси, с които ще се сблъсква при общуването си с литературата. Тогава, Когато се наложи по-задълбочено запознаване с отделен Конкретен проблем, вече можете да намерите в съдържанието съответната статия и да прочетете само нея. Това е възможно, защото отделните статии, макар и разработени под формата на единно изложение, все пак имат достатъчна цялост и завършеност. Което ги сближава с частите на енциклопедичните речници.
Надявам се, че тази Книга ще ви помогне да си изясните по-добре славните и нееднозначни проблеми на литературата.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
238
ISBN: 
54-01-0722-в
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция