Арабската средновековна култура

Любов, вино, мъдрост
Анотация: 

Вторият том от монографията Арабската средновековна култура е посветен на дихотомията тяло-душа, която е структурирана около три тематични ядра: любовта, виното, мъдростта. Разгледани са арабската теория за любовта, хомоеротиката, връзките вино-безсмъртие, вино-предизвикателство, вино-разумност и покаяние, както и философско-аскетичните и мистичните доктрини и концепции. Трудът дава отговор на актуалния въпрос: диалог на култури или конфликт на цивилизации.

Том: 
2
Език: 
Български
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран