Хроника на едно царуване, Първа част

1918-1930
Анотация: 

Предлаганата на вниманието на читателите историко-есеис-тична „Хроника на едно царуване, Част първа" от Иван Йовков представлява хронологично продължение на неговата предишна книга „Кобургът", претърпяла три издания досега. Новата книга на този вече известен автор има достойнства, които я нареждат естествено и заслужено сред най-хубавите произведения от същия жанр в съвременната българска литература. Книгата „Хроника на едно царуване" може да бъде преценявана с оглед на различни критерии. От гледна точка на тематичното съдържание тя спада към историческата литература. Но в нея комплексно-тематично са вплетени като в една особена цялостна мозайка отделни характеристики, асоциации, описания, които имат биографичен, психологически и белетристичен характер. Това обогатява книгата с разнообразни оттенъци и нюанси, отразяващи сложността на историческия
процес.
Авторът възпроизвежда панорамата на политическото развитие на страната от 1918 до 1930 година. Центърът на изследването е образът на цар Борис, неговите както явни, така и задкулисни ходове и машинации, които значително влияят за хода на събитията, особено в сферата на разпределението на властта и нейните антинародни репресивни функции.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1990
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран