Омировият епос

Анотация: 

Поемите на Омир __„Илиада“__ и __„Одисея“__ са първият писмен паметник на древногръцката литература. Като резултат от полухилядолетно фолклорно творчество те могат да се приемат за дело на зрелостта и на края. Същевременно основателно е да се смятат и за начало, тъй като са първите творби с определено личен, авторов характер, които насочват бъдещото развитие на литературата.
Както всички велики творби, те дават и голяма свобода на разбиране при прочита им. Най-трудно е да се разкрие конкретното съдържание и историческата им достоверност.
Тази книга ще помогне на _учители, ученици_ и на _всеки културен читател_ да усетят не само увлекателното, поучителното и странното, но и да го погледнат в светлината на предварителното знание, което ще им осигури историческа перспектива при прочита на __„Илиада“__ и __„Одисея“__.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
ISBN: 
954-520-090-1
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран