Историята — идеи и функции

Анотация: 

Къде, кога и при какви обстоятелства възниква интересът към миналото? Кои са факторите за функционирането и развитието на историческите знания? Какви са връзките между философско-историческото и историческото познание? Как се осъществяват взаимовръзките между историята и другите области на социалната мисъл? Кои са особеностите на знанията за миналите деяния на хората и основните извори за тяхното познаване и описване? Какво е мястото на историографските факти в структурата на историческото познание?
Кои са основните социални функции на знанията за миналото? На тези и някои други теоретико-исторически проблеми и подходи авторът предлага обосновани отговори в своя нов труд "Историята - идеи и функции".

Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран