Кръстоносните походи през погледа на арабите

Анотация: 

Кога започва и завършва едно историческо събитие? Отминалото време и изтупаният прах от написаното от съвременниците допринасят ли за по-доброто разбиране на случилото се? Въпроси, на които по блестящ начин отговаря Амин Маалуф, представяйки „другата гледна точка“ на едно от най-драматичните исторически събития, преобърнало два континента в продължение на два века. Живо и увлекателно написана, „Кръстоносните походи през погледа на арабите“ се опира на огромен изворов материал — хроники, исторически съчинения, литературни произведения. Необичайният поглед върху сблъсъка между Западна Европа и Близкия Изток хвърля нова светлина и на съвременните междунационални отношения и разделения.
_Източник:_ http://aminmaaloufwebsite.ifrance.com/croisades-bulgare.htm

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран