Из дневника На Бекерле — пълномощен министър на Третия райх в България

Анотация: 

Бекерле е оставил „Лични бележки" и „Дневник", водени почти всеки ден от 20 юли 1941 до 2 септември 1944 година. В тях той покрай съкровените си преживявания отбелязва съдържанието на служебни разговори, аудиенции при цар Борис, беседи с членове на правителството, впечатления от текущи събития в България, Европа и света. В бележките са включени характеристики за някои аспекти в българо-германските военнополитически отношения, преценки за състоянието на отделните фронтове, за настроенията сред дипломатическите представители на германските съюзници, мнения за дейността на българските политици и опозиционни лидери.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT