Чужденецът

Избрани студии
Анотация: 

Настоящата студия има за цел да изследва в рамките на общата теория на интерпретацията типичната ситуация, в която се оказва чужденецът при опита си да интерпретира културния образец на дадена социална група, в която той се стреми да попадне, както и при опита си да се ориентира в нея. За целите на изследването понятието "чужденец" означава възрастен индивид от нашето време и цивилизация, който се опитва да бъде приет трайно или поне да бъде допуснат от групата, към която се стреми. Великолепен пример за подобна социална ситуация е тази на имигранта и следващият анализ за удобство е разработен с оглед на този случай. Валидността на анализа обаче съвсем
не се ограничава до този особен случай. Кандидатът за членство в затворен клуб, бъдещият младоженец, който иска да бъде приет в семейството на момичето, синът на фермера, който влиза в колеж, гражданинът, който отива да живее на село, "избраникът", който постъпва в армията - това са все чужденци съгласно току-що представеното определение, макар че в тези случаи типичната "криза", която преживява имигрантът, може да приеме по-меки форми или пък въобще да отсъства.

Издание: 
Първо
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT