Управление на транспорта в логистиката

Анотация: 

При разработването на настоящата книга са използвани актуални моменти от организацията на товарните превози, правилата за застраховки на международни товарни превози, всички видове транспортни и митнически конвенции, документи и др. Отчитат се новите регламенти на българския транспортен пазар вследствие на промяната в нормативната база и реализираната приватизация в сферата на транспорта.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT