Шок от бъдещето

Анотация: 

„Шок от бъдещето" [Future Shock] е термин, изкован от американския социолог, футуролог, изследовател и прогностик на общественото развитие Алвин Тофлър преди повече от тридесет години. Появила се като първото заглавие в една трилогия за процеса на промяната, посоките на промяната („Третата вълна", 1980) и контрола върху настъпващите промени („Трусове във властта", 1990), книгата „Шок от бъдещето" излиза през 1970 г., но продължава да е остро актуална особено за онези страни, които застават пред прага на свободно променящото се общество.
„Шок от бъдещето" продължава да завладява и днес вниманието на обществеността в целия свят с проникновеността и неортодоксалността си. След две десетилетия от първото й издание интересът към нея не престава и книгата продължава да се преиздава, защото авторът й дълбае в една материя, към която всички и навсякъде по света са особено чувствителни — какво става с хората, организациите и с цели държави, попаднали във въртопа на ускорителната промяна, развиваща се по-бързо от възможностите им да се приспособят към новото. Това състояние на персонална и социална неадаптираност, предизвикана от стремително връхлитащото ни утре, Тофлър диагностицира като "шок от бъдещето" — заболяване на индивида и на обществото, което може да доведе до катастрофални последици и дори до гибел. "Шок от бъдещето" е най-всеобхватният досега опит за синтез на приближаващата нова цивилизация.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция