Третата Вълна

Анотация: 

"Третата вълна" е книга предимно за бъдещето бъдещето на обществото, на хората и тяхното място в света. Книга за човека и неговото съзнателно участие в историята на Бъдещето.
Това е втората от двете книги на автора, станали международни бестселъри. Първата - "Шокът на бъдещето" - излиза през 1970 г. и се разпродава в седем милиона екземпляра по света внушителна цифра, като се има предвид, че в нея не става дума за Холивуд или за секс, нито пък се дават съвети за това как да станеш богат или как да преуспееш в живота. Скоро самата фраза "шок на бъдещето" става нарицателна за важни характеристики на промяната в днешното общество. През 1980 г. авторът на "Шокът на бъдещето" публикува "Третата вълна", която е преведена по целия свят, а канадската и японската телевизия излъчват програми върху нея. Тези две книги заедно с другите две - "Потребителите на култура" (1964) и "Екоспазъм" (1975) - образуват едно кохерентно тяло от взаимосвързани идеи. И независимо дали сме съгласни или не с тях, те са безусловно нови и провокативни. Всяка от тях е хвърлено предизвикателство: да бъде доказана или опровергана практическата й истинност.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1991
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT