Google Meet за мобилни устройства – част 4 от видео демонстрация на работа с платформата

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".
Публикуваме четвъртото от серия видео ръководства за работа с онлайн платформата за видео срещи и събития Google Meet. В демонстрацията хвърляме светлина върху използването на Google Meet с мобилни устройства
Видео демонстрацията е адаптирана за потребители с екранни четци..
Ръководството можете да намерите на следния линк в YouTube
(12) Ръководство за работа с платформата Google Meet адаптирано за потребители с екранни четци – Част 3 - YouTube
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.