Ново ръководство за ползване на Microsoft Word от незрящи потребители

агенция за хората с увреждания

Тази година фондация „Хоризонти“ отново ще издаде на брайлов шрифт ръководство за незрящите - този път за потребителите на приложението Word – част от офис пакета на Microsoft.

Ръководството ще бъде издадено със средства, предоставени по проект „Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

Договорът за финансиране беше сключен между фондацията и агенцията в началото на месец май, а се очаква проектът да приключи през месец август 2020 г. Проектът е на стойност 3976,24 лв, от които 3753,80 лв. се предоставят от АХУ, а останалите са собствено участие на фондацията.

Чрез изпълнението на проекта фондация „Хоризонти“ цели да подпомогне незрящите, които в своята работа или в обучението си ползват програмата за текстообработка Microsoft Word. Помагалото, което ще бъде издадено и на брайлов шрифт, и в електронен формат, ще включва съдържание, което ще покаже на потребителя как да ползва по достъпен начин приложението.

Microsoft Word е едно от най-популярните приложения за текстообработка. Чрез него потребителят може да въвежда и редактира текст, да го форматира и подготви за печат, да го структурира и обогати с графични изображения, таблици и др.

Поради популярност в офис работата и в ежедневните дейности по съставяне на документи, съобщения и др., разработчиците на екранните четци са разработили допълнителни скриптове, с които приложението е по-достъпно. Очаква се, изданието да съдържа необходимата информация за ползване на Microsoft Word както с JAWS for Windows, така и с NVDA като включва описание на процедурите и командите за въвеждане и форматиране на текст, за обхождане на текст, за обогатяване на текста с графични изображения и таблици, списъци, за страниране на текст и подготвянето му за печат, както и клавишните комбинации за съответните команди.

От дълги години фондация „Хоризонти“ подкрепя незрящите потребители за работата им с компютър и различни приложения. През последните години бяха издадени няколко помагала за популярни софтуерни приложения – за екранния четец JAWS for Windows, за FineReader, а през 2019 г. - за Microsoft Excel.
Електронния текст на ръководството за Microsoft Word ще бъде публикувано на сайта на фондация „Хоризонти“, а брайловото издание ще бъде разпространявано чрез организации, училища и библиотеки.

Категории: