Ръководство за работа на потребители със зрителни увреждания с Microsoft Excel

logo_horizontilogo_ahuФондация "Хоризонти" ще издаде на брайлов шрифт ръководство за работа на потребители със зрителни увреждания с програмата Microsoft Excel, по проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel”, който се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за Хората с увреждания.

Броят на незрящите хора, ползващи самостоятелно компютър, през последните години значително се увеличи.
Нарасна и броят на незрящите потребители ползващи офис приложения в работата или в ежедневието си.
Едно от най-широко разпространените приложения за офис работа с електронни таблици е Microsoft Excel. Чрез него потребителят може да въвежда, обработва данни, да извлича обобщени отчети, като извършва сортиране, филтриране и други операции.
Поради голямото значение на електронните таблици за работата в офис и в ежедневието, екранните четци имат поддръжка за Microsoft Excel.

Фондация "Хоризонти" от създаването си до момента, работи за повишаване на дигиталните умения на хората със зрителни увреждания с цел по-добра професионална реализация, което обяснимо доведе до решението да бъде разработено и отпечатано на брайл ръководство за работа на потребители със зрителни увреждания с програмата за електронни таблици Microsoft Excel.
Незрящият потребител може ефективно да работи с електронни таблици в настолното приложение Microsoft Excel като ползва екранните четци за Windows - JAWS for Windows и NVDA. Това са най-разпространените екранни четци ползвани от незрящите хора по света. В последните години започна интензивното развитие и на вграденият екранен четец Разказвач (Narrator) на операционната система Windows. Но за съжаление, различните екранни четци по различен начин и в различна степен достъпват офис приложенията.
В ръководството ще се съдържа информация за ползване на Microsoft Excel с екранните четци и доколкото обемът позволява, спецификите за отделните екранни четци. Ръководството ще включва информация за усвояване на базови умения за работа с електронни таблици, процедури за изпълнение на често изпълнявани задачи, клавишни комбинации на приложението, специфични клавишни комбинации на екранните четци, настройките за достъпност.

Предвижда се изданието да достигне до повече от 2000 незрящи, хора с различна степен на загубена работоспособност, с различен социален статус и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства.
Изданието ще бъде разпространено както на брайл, така и в електронен формат. Брайловото издание ще бъде разпространявано чрез библиотеките към организациите и училищата за незрящи. Електронния текст на изданието ще бъде достъпен на сайта на фондация "Хоризонти".

Категории: