Стартира нов проект на Фондация „Хоризонти“

logo_horizontilogo_ahuВ края на месец август 2019 г. стартира изпълнението на проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel”. Проектът ще се реализира с финансовата помощ на Агенцията за хора с увреждания в размер на 3973,80 лв. Общата стойност на проекта е 4196,24 лв.

Проекта ще се реализира в рамките на 3 месеца.

Основната цел на проекта е: Повишаване на знанията и дигиталните умения на незрящи лица чрез достъпна работа с данни в електронни таблици

Специфичните цели на проекта са:

  • Популяризиране на брайлов шрифт и в електронен формат на възможностите на екранните четци за работа с електронни таблици
  • Повишаване на базовите знания и умения на незрящи потребители за работа с програмата за електронни таблици Microsoft Excel

Проектът е насочен към целевата група от над 2000 незрящи хора с различна степен на загубена работоспособност, с различен социален статус и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства. Това са част от хората със зрителни увреждания в страната, които желаят да подобрят достъпа си до различни информационни източници, които желаят да усъвършенстват дигиталните си умения и да достигнат до по-високо ниво на компетентност в тази област.

Чрез изпълнението на настоящия проект ще бъде предоставена възможност за повишена професионална квалификация и реализация на хората със зрителни увреждания, тъй като те ще се запознаят и ще могат да от ползват функционалностите, които им предлага програмата Microsoft Excel. Дигиталната компетентност е задължително условие за равен достъп до пазара на труда, което ще подобри възможностите им за по-пълноценно социално включване.

Като допълнителни резултати от реализирането на проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel” могат да се посочат:

  • Подобряване дигиталните умения на най-малко 2000 лица със зрителни увреждания;
  • Повишаване социалното самочувствие на най-малко 2000 лица със зрителни увреждания;
  • Придобиване на увереност в собствените възможности;
  • Придобиване на по-голяма самостоятелност и независимост.
  • Изваждане от социална изолация на най-малко 2000 незрящи.

Формулираните резултати ще повишат значително социалния капитал на всеки от ползвателите на разработеното по проекта ръководство, според посочените в методиката цели на настоящото финансиране на проекти към Агенцията за хората с увреждания.

Категории: