Стартира нов проект на Фондация „Хоризонти“

logo_horizontilogo_ahuВ края на месец август 2019 г. стартира изпълнението на проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel”. Проектът ще се реализира с финансовата помощ на Агенцията за хора с увреждания в размер на 3973,80 лв. Общата стойност на проекта е 4196,24 лв.

Проекта ще се реализира в рамките на 3 месеца.

Основната цел на проекта е:
Повишаване на знанията и дигиталните умения на незрящи лица чрез достъпна работа с данни в електронни таблици

Специфичните цели на проекта са:

  • Популяризиране на брайлов шрифт и в електронен формат на възможностите на екранните четци за работа с електронни таблици
  • Повишаване на базовите знания и умения на незрящи потребители за работа с програмата за електронни таблици Microsoft Excel
  • Проектът е насочен към целевата група незрящи и слабовиждащи хора, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства.

    Чрез изпълнението на настоящия проект ще бъде осигурена възможност за повишена професионална квалификация и реализация на хора със зрителни увреждания, тъй като те ще се запознаят и ще могат да ползват широкия кръг от функционалности, които предлага програмата Microsoft Excel.

Категории: