Проект „Възможности за социално включване на младежи със зрителни увреждания чрез спорт и туризъм”, Договор СОА18-НЦ62-278/ 22.02.2018г.

logo-stolichna_obshtina.pngloogo_sofia_evropeiska_stolica_na_sporta_2018.pngСпорт и туризъм с Фондация Хоризонти – поредния успешен проект

Фондация Хоризонти реализира своя проект „Възможности за социално включване на младежи със зрителни увреждания чрез спорт и туризъм“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта към Столична Община. Проектът е част от календара на редица спортни събития на Столична Община и 2018 - София Европейска столица на спорта.

Спортното събитие, което фондацията организира се проведе на 30.06 и 01.07 в природен парк Витоша, хижа Звездица. Проведените дейности бяха насочени основно към деца и младежи със зрителни увреждания. Преките участници по проекта бяха 30 души, като в спортните събития се включиха и над 50 непреки участници – родители, приятели и туристи. Събитието зарадва своите участници и посетители не само с планински преход, но и със спортни съревнования. Проведоха се състезания и игри по шах, табла, народна топка и канадска борба. Освен това някои от участници се впуснаха в предизвикателството за бързо изкачване по наклонен планински терен, с ориентир опънато въже. Разбира се, първенците бяха отличени с награди.
Фондация Хоризонти работи за социалната интеграция и адаптация на хората със зрителни увреждания още от самото си създаване. Отчитайки намалената физическа активност и ограничените възможности за спорт и туризъм на тази социална група, в последните няколко години екипът на фондацията непрекъснато търси възможности за мотивиране и активизиране на своите потребители с цел преодоляване на инертността и изолацията.
Това е втория проект на организацията, финансиран с подкрепата на Столична Община, след миналогодишния по инициативата „Младежки свят и доброволчество“. Фондация „Хоризонти” има дългогодишен опит в изпълнението на проекти за хора със зрителни увреждания, което бе предпоставка за успешното приключване на проекта.