Наръчник за уеб достъпност

logo_EEA_Grantslogo_horizontiУважаеми колеги и съмишленици, можете да разгледате Наръчник за уеб достъпност тук.
Наръчникът за уеб-достъпност е изработен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация "Хоризонти“ Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Той е с продължителност осем месеца и е на обща стойност 19057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17057.20 евро. Повече информация за Програмата и донорите - Исландия, Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org. Информация за изпълнението на проекта ще се публикува на http://horizonti.bg

Наръчникът беше разработен от експертите Галина Богданова, Живко Томов и Негослав Събев, и с доброволен труд и участие на хората от Управителния съвет на фондация "Хоризонти“.

Наръчникът е в електронен формат и е предназначен за разработчици и администратори на сайтове, за възложители на поръчки за разработване на сайтове и др. Към наръчника е разработено и Интернет приложение - въпросник (чек-листа), съдържащо степенувани по значимост въпроси за оценяване на достъпността. Въпросникът е предназначен за крайни потребители и за всеки, който иска бързо и лесно да провери дали даден сайт е достъпен за незрящи.

Наистина като обем надхвърлихме 100 страници, но пък важното е да има и яснота, и повече информация.

Надяваме се че ще бъде полезен!

Пенка Христова – ръководител проект