Информация за доброволците по проект "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор"

logo_EEA_Grantslogo_horizontiУважаеми съмишленици и доброволци,

Пристъпваме към най-съществената част от нашия проект – Тестването на 100 сайта на публични институции в България. Дейността цели да се проучи нивото на достъпност за незрящи потребители. Получените резултати ще бъдат анализирани и огласени чрез доклад за уеб достъпността в публичния сектор.

Предварителната подготовка за тестването на сайтовете е към своя край. Обучени са 30 незрящи доброволци от град София и от страната. Надяваме се, че предоставените материали и консултации са били полезни за вас.

Все още имате възможност да се допитвате до нашите експерти – Галина, Негослав и Живко по въпроси, които ви интересуват във връзка с тестване на сайтовете. Вече сте запознати със създадените по проекта наръчник и въпросник (чек-листа). Те са на ваше разположение по време на работата.

Моля да попълните онлайн кратка анкета за преминатите обучения, която можете да намерите – тук.

Имаме малко повече от един месец за тестването.

Как именно ще става това?

Екипът на фондацията избра петима отговорници на групи или т.нар "ментори”. Това са лица, които имат добри компютърни компетентности и са работили или в момента работят за фондация "Хоризонти”.

Те ще подпомагат и наставляват групи от доброволци. Предстои екипът по проекта да състави петте групи.

Според правилата разписани в проекта, всеки от вас ще може да тества по един или два уебсайта, в зависимост от степента на справяне. Менторите ще ви насочат към конкретен уебсайт, ще ви подпомагат и съветват, ще наблюдават вашата работа. Най-вероятно ще контактуваме предимно чрез скайп, телефон и имейл.

Когато, през месец март 2016 г., привършим и този етап на проекта, всеки доброволец ще получи сертификат за придобитите умения в сферата на тестване на достъпността в интернет. По свое желание ще може да се регистрира в "Списъка на доброволци“ към webaccess.horizonti.bg, за да бъде на разположение на организации и институции, които проявяват интерес да тестваме техни уеб продукти.

Екипът на "Хоризонти” ви пожелава ползотворна работа, креативност и много усмивки!

Скъпи приятели, винаги може да се свържете с нас и да споделите трудности, проблеми, мнения и нови идеи!

Ментори:

Надежда Иванова – 0885 084774
Събина Чобанова – 0898 448 498
Иван Доброволов – 0899 884 454
Джеваатин Мустафа – 0896 664 559
Исмаил Исмаил – 0895 443 600

Експерти по проекта:

Галина Богданова – 0888 221 825
Негослав Събев – 0898 547 134
Живко Томов – 0888 928 153

Координатор:
Елена Кръстева – 0898 622 338

Ръководител на проекта:
Пенка Христова – 0896 895 988