НПО за хора с увреждания се обединяват за уеб достъпност в публичния сектор

Logo_EEA_Grantslogo_horizontiНа 30. и 31. януари 2016 г. в гр. София се проведе учредителен семинар на ново гражданско обединение с наименование „Мрежа за уеб достъпност“.
До момента в мрежата са включени 15 организации на и за хора с увреждания, както и 9 физически лица – IT специалисти, експерти по уеб достъпност и комуникации. Мрежата е отворена за присъединяване на нови последователи.

Основната цел на Мрежата е да работи за достъпността на публичните сайтове, така че те да бъдат ползвани пълноценно и безпрепятствено от хората със сензорни увреждания.

Участниците в семинара се обединиха около следните идеи:
Достъпни за всички електронни услуги, електронно правителство, уеб документи и информация.
При уеб разработки съобразяване със специфичните възможности на уеб посетителите.

Недостъпността на интернет сайтовете на централната и местната администрация се открои като проблем в изказванията на участниците. Експерти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) разясниха същността на световните стандарти за достъпност в интернет и представиха възможни варианти за тяхното приложение.

Необходимостта от въвеждането на стандарти за уеб достъпност в България и включването на хората с увреждания в процеса по тестване и оценяване на сайтовете, са някои от причините за разработване на Наръчник за уеб достъпност и Чек-листа за тестване на сайтове. Тези инструменти вече са разработени по проект "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
В проекта се предвижда тестване на 100 публични сайта от граждани със зрителни увреждания. През месец март 2016 г., екипът на фондация "Хоризонти” се очаква да представи резултатите от проведеното тестване.

Допълнителна информация:

Десислав Димов, председател – 0898 43 07 99
Пенка Христова, ръководител на проекта – тел.: 0896 895 988
email: horizontifoundation@gmail.com

Галерия: 
Снимка от семинара 1 от 47
Снимка от семинара 2 от 47
Снимка от семинара 3 от 47
Снимка от семинара 4 от 47
Снимка от семинара 5 от 47
Снимка от семинара 6 от 47
Снимка от семинара 7 от 47
Снимка от семинара 8 от 47
Снимка от семинара 9 от 47
Снимка от семинара 10 от 47
Снимка от семинара 11 от 47
Снимка от семинара 12 от 47
Снимка от семинара 13 от 47
Снимка от семинара 14 от 47
Снимка от семинара 15 от 47
Снимка от семинара 16 от 47
Снимка от семинара 17 от 47
Снимка от семинара 18 от 47
Снимка от семинара 19 от 47
Снимка от семинара 20 от 47
Снимка от семинара 21 от 47
Снимка от семинара 22 от 47
Снимка от семинара 23 от 47
Снимка от семинара 24 от 47
Снимка от семинара 25 от 47
Снимка от семинара 26 от 47
Снимка от семинара 27 от 47
Снимка от семинара 28 от 47
Снимка от семинара 29 от 47
Снимка от семинара 30 от 47
Снимка от семинара 31 от 47
Снимка от семинара 32 от 47
Снимка от семинара 33 от 47
Снимка от семинара 34 от 47
Снимка от семинара 35 от 47
Снимка от семинара 36 от 47
Снимка от семинара 37 от 47
Снимка от семинара 38 от 47
Снимка от семинара 39 от 47
Снимка от семинара 40 от 47
Снимка от семинара 41 от 47
Снимка от семинара 42 от 47
Снимка от семинара 43 от 47
Снимка от семинара 44 от 47
Снимка от семинара 45 от 47
Снимка от семинара 46 от 47
Снимка от семинара 47 от 47