Сто велики загадки на историята

Анотация: 

На пръв поглед това е книга, в която се разказва за най-загадъчните събития в историята на човечеството: от мистичните и паранормални явления до политическите убийства, от тайните на древните цивилизации до катастрофите. Защото всички те са обединени от едно главно обстоятелство — неразкритата тайна, която ги обгръща, с други думи именно онова, което повече от всичко се харесва на човек. Но това е само на пръв поглед.
Вестниците, списанията, телевизионните и радиопредавания в разгулното ни на информация време са пълни с подобни истории. Но те минават и отминават; слушат се, помнят се ден-два, може и седмица, месец най-много и след това избледняват в паметта, избутани от нещо друго — ново, сензационно, крещящо за тайнственост и неразгаданост. Не за друго — такава е целта на медийните материали: те трябва експресивно и агресивно да въздействат върху читателя/зрителя/слушателя, за да се купува вестникът, да се слуша или гледа съответната станция.
В тази книга подходът е съвсем друг. Събитията се изследват от много страни, с професионално научен подход; на читателя се предлага информация, но заедно с това му се дават и знания, които в днешния ден на объркано образование и липса на време за самостоятелна подготовка са изключително ценни.
Точно това прави настоящото изложение на стотина /само формално, иначе вероятно са много стотици/ факти и събития един справочник, една енциклопедия за историята на човечеството. Поднесена без излишна наукообразност, простичко и ясно — за да бъде запомнено прочетеното, за да донесе полза на читателя. Не само удоволствие, а и полза.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Местоиздаване: 
Варна
Страници: 
750
ISBN: 
954-701-162-6
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран