История на Средновековния свят

Късно Средновековие
Анотация: 

КНИГАТА СЕ ПОСВЕЩАВА НА 130-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.
Изтъкнатият медиевист проф. Йордан Николов проследява разцвета на късносред-новековната цивилизация в Европа, Азия и Америка и залеза на Средновековния свят. Авторът разглежда не само политическата история, но и демографските процеси, етническото развитие, културата и религията на средновековното общество. Книгата ще задоволи любознателността на широк кръг читатели, тъй като за пръв път на български език се предлага такава пълна картина на човешката история на границата между Средновековието и Новото време.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Страници: 
738
ISBN: 
954-430-559-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция