История на Средновековния свят - том първи

Анотация: 

В първия том на "История на средновековния свят" се проследява възникването, развитието и утвърждаването на ранносредновековните държави, на феодализма и феодалните отношения. Описани са етническите процеси, социалните връзки, икономическия живот, културата, цивилизацията. Маркирани са най-общите тенденции в историческия процес, мащабните измерения на събитията, главните насоки в живота на континентите, регионите, държавите. Проявен е стремеж да бъдат показани водещите тенденции, решаващите явления, своеобразията. Положени са усилия да се изясни хуманитарния характер на медиевистиката.
Историята на средните векове се разглежда като неразделна част от общата история на човечеството в неговия неудържим път напред, протичащ в победи и поражения, в мир и войни, в разруха и творчество. Животът на народите се разглежда като цялостен социален организъм, съвкупност от относително самостоятелни обществени структури, органически свързани помежду си. Социалните процеси и явления се изучават като закономерен процес.

Том: 
Първи
Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
Стара Загора
Страници: 
589
ISBN: 
954-8638-02-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция